Rhys Bebb Jones

Rhys Bebb Jones

Llanbedr Pont Steffan

IMG_3744

Dathlu’r Sulgwyn yn Llanbedr Pont Steffan

Rhys Bebb Jones

Capel Shiloh 22ain Mai am 7.30 o’r gloch
IMG_3588-1

Wythnos Cymorth Gristnogol 14eg – 20fed Mai, 2023

Rhys Bebb Jones

Oedfa Eglwys St Thomas – dechrau da i’r wythnos yn Llanbedr Pont Steffan
08313B97-A906-4874-928E

Eisteddfod Rhys Thomas James Pantyfedwen Llanbed…Apêl i enillwyr 2019

Rhys Bebb Jones

A ydych chi wedi dychwelyd eich cwpan, tarian neu dlws sialens?
6CB4D32C-E97F-4D89-9315

Eisteddfod Rhys Thomas James Pantyfedwen Llanbed… ydych chi’n barod amdani?

Rhys Bebb Jones

Croeso i Eisteddfod Llanbed Gŵyl Banc Awst 27ain, 28ain a’r 29ain
4C4685B0-7D23-4C95-9221

Trigolion Llanbed yn ‘Gwledda’ yn Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion!

Rhys Bebb Jones

Sesiwn llawn hwyl gyda Lisa Angharad, Hywel Griffiths, Carys Hedd a Ceri Phillips ar y Maes 
6E186B8E-29DE-4D9C-8509

Garth Newydd, Llanbed yn barod i groesawu siaradwyr newydd yn y Gymraeg 

Rhys Bebb Jones

Agoriad Swyddogol Nos Wener 12fed Awst am 7.00 o’r gloch