Trydedd fuddugoliaeth i Owain yn Ras Sarn Helen

Y ras aml-dirwedd galetaf o’i math gyda’i dringfeydd a’i disgynfeydd serth

Richard Marks
gan Richard Marks
Owain Schiavone

Owain Schiavone yn ennill ras Sarn Helen am y drydedd flwyddyn

Jo Lloyd Davies

Jo Lloyd Davies i glwb Dyffryn Aman yn ennill ras y menywod

PollySummers

Polly Summers ar ben Graig Twrch

Delyth Crimes

Delyth Crimes ar ben Craig Twrch

Glyn Price

Glyn Price y dyn cyntaf dros 50

Matthew Walke rDee Jolly. George Eadon

Matthew Walker, Dee Jolly a George Eadon ar y ffordd i Esgair Crwys

Simon Hall

Simon Hall yr ail i orfffen

Arwyn Davies

Arwyn Davies ar ben Craig Twrch

Carwyn Davies

Carwyn Davies

Llyr Rees TeifionDavies

Llyr Rees a Teifion Davies

Nigel Davies

Nigel Davies ar ben Craig Twrch

Rhodri Williams

Rhodri Williams

Steven Holmes

Steven Holmes yn dringo tua Esgair Crwys

Mitchell Readwin

Mitchell Readwin ar ben Craig Twrch

Kerry Irwin Hall

Kerry Irwin Hall ar ben Craig Twrch

Michelle Billing

Michelle Billing

Lluniau gan Aneurin James

Cynhaliwyd ras hynaf Clwb Sarn Helen, Ras Fynydd Sarn Helen, unwaith eto ar y 19eg o Fai, o bosibl y ras aml-dirwedd galetaf o’i math a geir yn unrhyw le gyda’i dringfeydd a’i disgynfeydd serth ac ambell ddarn o arwynebedd twmpathog a chreigiog –  ras anodd ei rhedeg sydd hefyd yn ddigon anodd ei threfnu, a thrwy fod Teifion Davies wedi camu i’r adwy fe’i cynhaliwyd hi eto eleni.

Cafwyd un o ddyddiau mwyaf heulog yr Haf, ychydig yn rhy wresog ar gyfer y cwrs 16.5 milltir heriol hwn a dim ond un lwyddodd i’w gwblhau dan ddwy awr y tro yma, Owain Schiavone o Glwb Athletau Aberystwyth (1:58:09) yn ennill y ras am y drydedd flwyddyn yn olynnol. Yn ras 1980 yr oedd 21 wedi llwyddo i orffen dan ddwy awr, sydd yn awgrymu gostyngiad yn safon y cystadlu cyfoes ond rhaid ystyried hefyd mai hon oedd un o’r ychydig rasys o’i math yng Nghymru yn 1980 ac erbyn hyn mae cymaint mwy. Jo Lloyd Davies (2:20:59) o glwb Dyffryn Aman oedd y fenyw gyntaf i orffen, rhyw ychydig o flaen Polly Summers (2:22:52) o glwb Sarn Helen – y ddwy yn gwneud yn arbennig i ddod yn 4ydd a 5ed yn y ras gyfan, y naill yn ennill y wobr 1af yn nosbarth y menywod dros 35 a’r llall yn ennill dosbarth y menywod dan 35.  Daeth 43 i gystadlu, 21 ohonynt yn aelodau Sarn Helen. Yn ail yn y ras ac yn nosbarth y dynion dros 40 oedd Simon Hall (2:06:28) a dim syndod fod y profiadol Glyn Price (2:23:55) yn rhagori dros y cwrs yma wrth iddo ennill dosbarth y dynion dros 50 gyda’i gyd aelodau Nigel Davies (2:33:26) a Steven Holmes (2:34:10) yn ail a 3ydd. Yn glos y tu ôl iddynt yr oedd Matthew Walker (2:25:48) ddaeth yn 3ydd allan o’r dynion dan 40. Daeth gwobrau hefyd i aelodau eraill o’r clwb – Delyth Crimes (2:48:56) yn ennill dosbarth y menywod dros 55, Dee Jolly (2:38:09) yn ail yn nosbarth y menywod dros 35, Sara Davies (2:41:05) yn ail yn nosbarth y menywod dan 35, Lou Summers  (£:03:17) yn ail yn nosbarth y menywod dros 55 a Pamela Carter yn 3ydd yn nosbarth y menywod dros 35.

Mae gobaith eto y bydd y ras hon ar hyd ddarn o’r hen heol Rufeinig yn dathlu hanner cant.