Richard Marks

Richard Marks

Owain Schiavone’n ennilll Ras Sarn Helen

Richard Marks

Gŵyl redeg lwyddiannus yn Llanbed

Rhedwyr Aberystwyth yn arwain yn Ras Cledlyn

Richard Marks

Ras Dyffryn Cledlyn yn mynd o nerth i nerth
Lauren Cooper ac Ifan Lloyd

Ras 10 milltir Teifi

Richard Marks

Lauren ac Owain yn serennu yn Llanbed
Carol Evans,Selena Mille a Rebecca Doswell yn Ras Gofa Hag Harris

Ras Goffa Hag Harris

Richard Marks

Clwb Sarn Helen yn cofio Hag
Simon Hall

Hanner Marathon Pumsaint

Richard Marks

87 o redwyr yn rhedeg cwrs y llwybr heriol drwy elltydd Dyffryn Cothi.
Steffan Walker yn arwain

Ras Ffordd 5 Milltir Cwmann

Richard Marks

Steffan Walker ac Emma Palfrey’n ennill yng Nghwmann.
Owain Schiavone yn Felinfach

Ras 6 milltir Felinfach 

Richard Marks

Ffyddloniaid y ras yn dychwelyd yn eu niferoedd wedi dwy flynedd i gefnogi’r ysgol gynradd.
Owain Schiavone y cyntaf adref

Owain Schiavone a Wendy Price yn bencampwyr Ras Sarn Helen

Richard Marks

41 o redwyr yn cwblhau’r ras un filltir ar bymtheg a hanner eleni.
Mark Horsman yn gosod record

Amser Cyflymaf Ras Dyffryn Cledlyn

Richard Marks

Cynnal rasys hwyl Ysgol Dyffryn Cledlyn unwath eto

Ras 10 Milltir Teifi eto

Richard Marks

Dros gant yn rhedeg o Lanbed i Lanfair ac yn ôl.