Richard Marks

Richard Marks

Owain Schiavone

Trydedd fuddugoliaeth i Owain yn Ras Sarn Helen

Richard Marks

Y ras aml-dirwedd galetaf o’i math gyda’i dringfeydd a’i disgynfeydd serth
John-Collier-ac-Owain-Schiavone

Ras 10 milltir Teifi

Richard Marks

Dros 200 yn rhedeg yn y ras ffordd flynyddol
Ollie-George

Ras Gyfnewid Cestyll Cymru

Richard Marks

Clwb Sarn Helen yn cynnal y safon

Owain Schiavone’n ennilll Ras Sarn Helen

Richard Marks

Gŵyl redeg lwyddiannus yn Llanbed

Rhedwyr Aberystwyth yn arwain yn Ras Cledlyn

Richard Marks

Ras Dyffryn Cledlyn yn mynd o nerth i nerth
Lauren Cooper ac Ifan Lloyd

Ras 10 milltir Teifi

Richard Marks

Lauren ac Owain yn serennu yn Llanbed
Carol Evans,Selena Mille a Rebecca Doswell yn Ras Gofa Hag Harris

Ras Goffa Hag Harris

Richard Marks

Clwb Sarn Helen yn cofio Hag
Simon Hall

Hanner Marathon Pumsaint

Richard Marks

87 o redwyr yn rhedeg cwrs y llwybr heriol drwy elltydd Dyffryn Cothi.
Steffan Walker yn arwain

Ras Ffordd 5 Milltir Cwmann

Richard Marks

Steffan Walker ac Emma Palfrey’n ennill yng Nghwmann.
Owain Schiavone yn Felinfach

Ras 6 milltir Felinfach 

Richard Marks

Ffyddloniaid y ras yn dychwelyd yn eu niferoedd wedi dwy flynedd i gefnogi’r ysgol gynradd.