Richard Marks

Richard Marks

Owain Schiavone y cyntaf adref

Owain Schiavone a Wendy Price yn bencampwyr Ras Sarn Helen

Richard Marks

41 o redwyr yn cwblhau’r ras un filltir ar bymtheg a hanner eleni.
Mark Horsman yn gosod record

Amser Cyflymaf Ras Dyffryn Cledlyn

Richard Marks

Cynnal rasys hwyl Ysgol Dyffryn Cledlyn unwath eto

Ras 10 Milltir Teifi eto

Richard Marks

Dros gant yn rhedeg o Lanbed i Lanfair ac yn ôl.

Haf Clwb Sarn Helen

Richard Marks

Dros fisoedd yr haf eleni bu aelodau Clwb Sarn Helen yn cystadlu neu gymryd rhan mewn dros 20 o …

Ras 10 milltir ar lannau’r Teifi yn denu rhedwyr

Richard Marks

Er bod Sul y Pasg yn syrthio’n hwyr yn Ebrill eleni, roedd y tywydd poeth a gafwyd ar gyfer ras …

Ras Fynydd Sarn Helen

Richard Marks

Ar 20fed o Fai eleni cynhaliwyd ras hynaf y Clwb unwaith eto a daeth 39 i gystadlu.