Bwca (@bwcacymru)

Bwca (@bwcacymru)

Trefechan

Llambed a Llanybydder yn rhan o gân Hiraeth Fydd am y 701

Bwca (@bwcacymru)

Ydych chi’n cofio teithio ar fws y 701 rhwng Aberystwyth a Chaerdydd? Mae Bwca yn bendant yn cofio!