Dwynwen Davies

Dwynwen Davies

SA48 8JE

360 Clonc360

Dawns Halibalw er cof am Eiry Dafydd

Cynhaliwyd Dawns Halibalw er cof am fy annwyl ffrind Eiry Dafydd, ar nos Sadwrn, Chwefror 29ain …