Elsie Reynolds

Elsie Reynolds

Brynhoffnant

360 Clonc360

#AtgofLlanbed – sgleiniais nifer o gwpanau yn fy nhro.

Elsie Reynolds yn edrych nôl ar Eisteddfod Llambed, a chywydd gan ei gŵr Idris Reynolds.