Goronwy Evans

Goronwy Evans

Llanbedr Pont Steffan

#AtgofLlanbed – Wyt ti’n cofio?

Goronwy Evans

Goronwy a Beti yn galw i gof Eisteddfodau cynnar Rhys Thomas James, Llanbed.

#AtgofGen Sylwadau Ysgrifennydd y Pwyllgor Gwaith

Goronwy Evans

Ambell i atgof o Eisteddfod Genedlaethol Llanbedr Pont Steffan a’r fro 1984.