Sori! Mae’n bosib na fydd dy borydd yn gweithio’n iawn gyda’r safle ar hyn o bryd. Ry’n ni’n annog pawb i ddefnyddio fersiynau diweddar o Firefox, Safari neu Chrome yn ystod y cyfnod profi. Pa borydd sy gen i?

Apêl am gefnogaeth i hen Gapel Cilgwyn Llangybi

Dylan Lewis
gan Dylan Lewis
Capel Cilgwyn. Llun gan John Evans oddi ar wefan Cymdeithas Hanes Teuluoedd Dyfed.

Capel Cilgwyn. Llun gan John Evans oddi ar wefan Cymdeithas Hanes Teuluoedd Dyfed.

Dyma sylwadau Odwyn Davies, Olmarch sydd yn weithgar iawn yn ardal Llangybi wrth geisio adfer hen adeilad yng nghanol y pentref at ddefnydd yr ieuenctid.

Capel Cilgwyn.  Llun gan Islwyn Walters oddi ar wefan Cymdeithas Hanes Teuluoedd Dyfed.
Capel Cilgwyn. Llun gan Islwyn Walters oddi ar wefan Cymdeithas Hanes Teuluoedd Dyfed.

Mae Canolfan Capel Cilgwyn Llangybi yng nghanol y Pentref, Capel hanesyddol a gafodd ei sefydlu ger fferm y Cilgwyn tua 1540.

Symudwyd y Capel i lawr i’r pentref yn 1840.  Fe gauwyd y Capel fel lle addoli tua’r pum degau a bu yn ddolur i’r llygad yn y pentref ar hyd y blynyddoedd.

Doedd neb â diddordeb yn yr adeilad felly cymerwyd y lle drosodd gan aelodau o’r aelwyd yn 1984.  Bu’r ieuencid wrthi am ddwy flynedd yn codi arian ac yn tacluso lle i gael Canolfan Chwaraeon yn y pentref ac fe agorwyd y lle yn 1986.

Erbyn hyn mae eisiau ail wneud y to ac yr ydym wedi dod lawr i restr o 50 allan o ddwy fil mewn cystadleuaeth am arian.  Jewsons sydd yn cynnig y grant yma i ddatblygu gweithgareddau a gwella cyflesterau mewn ardaloedd.

Gan ein bod wedi cyrraedd y 50 olaf, y ffordd ymlaen yn awr yw i bobl i bledleiso dros Ganolfan Chwaraen Capel Cilgwyn ar https//www.buildingbettercommunities.co.uk

Y dyddiad cau yw 31ain Mai 2015.  Diolch am eich cefnogaeth.