Sori! Mae’n bosib na fydd dy borydd yn gweithio’n iawn gyda’r safle ar hyn o bryd. Ry’n ni’n annog pawb i ddefnyddio fersiynau diweddar o Firefox, Safari neu Chrome yn ystod y cyfnod profi. Pa borydd sy gen i?

Cyfarfod cyntaf grŵp epilepsi Llanbed

Gohebydd Golwg360
gan Ohebydd Golwg360

Cyfarfod yng nghaffi Granny’s Kitchen

Cyfarfod yng nghaffi Granny’s Kitchen

Grŵp i drafod a rhannu profiadau am epilepsi

Mae grŵp newydd i drafod a chynnig cymorth i bobol sy’n dioddef o epilepsi wedi cael ei lansio yn Llanbed am y tro cyntaf.

Daeth criw ynghyd nos Iau (Hydref 5) yng nghaffi Granny’s Kitchen i lansio’r grŵp a fydd yn cwrdd o hyn allan ar ddydd Iau cyntaf pob mis am 6.30yh.

Yn ôl Ann Sivapatham, Rheolwr Grŵp Gweithredu Epilepsi Cymru – “does dim llawer o wybodaeth ar gael i bobol sy’n dioddef o epilepsi yng Ngheredigion ar hyn o bryd.”

Dim ond un grŵp tebyg sy’n bodoli yn y sir, sef y grŵp yn Aberystwyth sydd wedi’i sefydlu ers wyth mlynedd.

‘Sgwrsio a rhannu profiadau’

Ychwanegodd Ann Sivapatham nad oes nyrs arbenigol i oedolion na nyrs pediatrig arbenigol i epilepsi ar gael yng Ngheredigion.

Ann Sivapatham

“Mae’n dal i fod yn rhywbeth cymhleth a does llawer o bobol ddim yn siarad amdano – yn enwedig mewn ardal wledig fel Llanbed,” meddai.

“Y bwriad ydy dod â phobol ynghyd i sgwrsio, i rannu profiadau a chreu cysylltiadau.”

“Does dim yn well na siarad am eich profiad gyda rhywun arall sy’n deall yn iawn sut chi’n teimlo.”

 

Mae’n ychwanegu fod modd cael rhagor o wybodaeth drwy ffonio 01633 253407 neu anfon e-bost at asivapatham@epilepsy.org.uk