Sori! Mae’n bosib na fydd dy borydd yn gweithio’n iawn gyda’r safle ar hyn o bryd. Ry’n ni’n annog pawb i ddefnyddio fersiynau diweddar o Firefox, Safari neu Chrome yn ystod y cyfnod profi. Pa borydd sy gen i?

Eisteddfod ‘Aur’ Llanbedr Pont Steffan

Delyth Phillips
gan Delyth Phillips

Eleni, mae Eisteddfod Rhys Thomas James Pantyfedwen Llanbedr Pont Steffan yn dathlu’r hanner cant. Dyma un o eisteddfodau mawr Cymru. Cynhaliwyd yr Eisteddfod gyntaf ar ddydd Llun Gŵyl y Banc, Awst 1967, mewn pabell.

Gŵyl undydd oedd yr Eisteddfod gyntaf; bellach mae’n para tridiau. Bydd yr Eisteddfod eleni ar benwythnos Gŵyl Banc Awst, sef 26, 27 a 28, yn Ysgol Bro Pedr. Mae blas lleol i’r Eisteddfod ar y dydd Sadwrn, gyda chyfle i blant y dalgylch serennu ar y llwyfan. Ar y dydd Sul, cynhelir oedfa’r Eisteddfod yn y bore, a Llais Llwyfan Llambed gyda’r hwyr. A cheir diwrnod cyfan o gystadlu ar y dydd Llun, yn ogystal â Thalwrn y Beirdd yn festri Shiloh.

Mae Rhestr Testunau a Rhaglen yr Eisteddfod eleni wedi’i gyhoeddi. Ond os nad ydych wedi cael cyfle i fachu’ch copi eto, dyma gopi PDF. Pob hwyl ar yr ymarfer, y dysgu, y cyfansoddi a’r creu!

Rhaglen 2017