Llywydd Undeb Bedyddwyr Cymru o Lanllwni

Dylan Lewis
gan Dylan Lewis
Judith ac Aled, gydag Aled yn arwyddo’r Beibl Llywyddol.

Judith ac Aled, gydag Aled yn arwyddo’r Beibl Llywyddol.

Judith ac Aled, gydag Aled yn arwyddo’r Beibl Llywyddol.
Judith ac Aled, gydag Aled yn arwyddo’r Beibl Llywyddol.

Dyma stori a ymddangosodd ar dudalen Llanllwni yn rhifyn Gorffennaf Papur Bro Clonc.

Mewn seremoni a gynhaliwyd yng nghynhadledd flynyddol Undeb Bedyddwyr Cymru yn ddiweddar ac yng ngofal y Parch Judith Morris, Ysgrifennydd Cyffredinol yr Undeb, urddwyd y Parch Aled Davies yn Llywydd yr Undeb am y flwyddyn 2018-2019.

Mae Aled wedi cael ei eni a’i fagu yn Glanafon, Llanllwni. Bellach mae wedi bod yn weinidog ers nifer fawr o flynyddoedd yn ardal Llŷn ac Eifionydd ac yn byw yn Chwilog.

Mae hefyd yn Gyfarwyddwr Cyffredinol Cyngor Ysgolion Sul Cymru a Cyhoeddiadau’r Gair.

Cynhaliwyd y gynhadledd yng Nghanolfan Iaith Nant Gwrtheyrn, lle hudolus. Llongyfarchiadau mawr iddo.