Goronwy yn cael ei anrhydeddu

Dylan Lewis
gan Dylan Lewis

Llongyfarchiadau i’r Parch Goronwy Evans, Llanbed ar gael ei anrhydeddu yng ngwobrau Uchel Siryf Dyfed eleni. Mewn seremoni arbennig yn Arberth ar ddydd Sadwrn, y 23ain o Fawrth, roedd Goronwy yn un o saith o bobl – ar draws hen sir Dyfed – i dderbyn gwobr fel cydnabyddiaeth am eu cyfraniadau sylweddol a gwerthfawr i’w cymunedau.

Gyda’i wraig, Beti, mae cyn-weinidog Capel Brondeifi wedi cydlynu ymdrechion yn lleol i godi dros filiwn o bunnau i elusen Plant Mewn Angen y BBC, dros gyfnod o 35 mlynedd. Bu hefyd yn Gadeirydd Cangen Elusen Ymchwil Cancr Llanbed a Llanybydder am dros 20 mlynedd.

Yn ogystal, bu’n Ysgrifennydd Cyffredinol Eisteddfod Rhys Thomas James Pantyfedwen am 35 mlynedd, a’n Ysgrifennydd Pwyllgor Gwaith yr Eisteddfod Genedlaethol pan ddaeth hi i Lanbed yn 1984. Fe wnaeth ymddeol o’r weinidogaeth yn 2016, ar ôl dros hanner canrif o wasanaeth.

Llongyfarchiadau gwresog iddo, ac ymddiheuriadau na chynhwyswyd y llun yn rhifyn Ebrill Papur Bro Clonc.