Pa Fferyllfeydd sydd ar agor dros yr Ŵyl?

Rhestr o Fferyllfeydd lleol sydd ar agor dros y dyddiau nesaf.

Dylan Lewis
gan Dylan Lewis

Mae Meddygfa Llanbed wedi cyhoeddi pa fferyllfeydd lleol sydd ar agor dros Ŵyl y Nadolig:

– Diwrnod San Steffan – Boots, Llanbed o 9yb i 4.30yp.

– Dydd Sul 27ain – Ar gau.

– Dydd Llun 28ain – Adrian Thomas, Llanbed o 12 i 3yp a Lloyds Llanbed o 9yp i 1yp.

– Dydd Mawrth 29ain – Oriau agor arferol i Ffynhonnau, Llanybydder; Adrian Thomas, Llanbed; Lloyds, Llanbed a Boots, Llanbed.

– Dydd Mercher 30ain – Oriau agor arferol i Ffynhonnau, Llanybydder; Adrian Thomas, Llanbed; Lloyds, Llanbed a Boots, Llanbed.

– Noswyl Calan – Oriau agor arferol i Ffynhonnau, Llanybydder; Adrian Thomas, Llanbed; Lloyds, Llanbed a Boots, Llanbed.

– Diwrnod Calan – Ar gau.

– Dydd Sadwrn yr 2il – Oriau agor arferol i Ffynhonnau, Llanybydder; Adrian Thomas, Llanbed; Lloyds, Llanbed a Boots, Llanbed.

Bydd Meddygfa Llanbed ar agor ar gyfer apwyntiadau yn unig ar Ddydd Mawrth, Dydd Mercher a Dydd Iau yr wythnos nesaf ac yn ail agor eto ar y 4ydd o Ionawr.

Os am gyngor meddygol arwahan i hynny, gellir ffonio 111.