📽 31. Angharad Williams, Lan Llofft – y flwyddyn a fu

Dyma’r 31ain mewn cyfres o gyfweliadau fideo â gweithwyr lleol yn trafod effaith y cyfnod clo.

Rhys Bebb Jones
gan Rhys Bebb Jones

Mae’n flwyddyn ers dechrau’r Cyfnod Clo, ac er mwyn nodi hynny mae Clonc360 yn holi gweithwyr lleol am effaith cyfyngiadau Covid-19 arnynt yn y flwyddyn.

Mae Angharad Williams yn rhedeg siop ddillad Lan Llofft sydd uwchben siop Duet ar Stryd y Coleg, Llanbedr Pont Steffan. Diolch yn fawr Angharad am ateb cwestiynau Clonc360.