16. Kevin Jones, Gwesty Cross Hands – y flwyddyn a fu

Yr unfed ar bymtheg mewn cyfres o gyfweliadau fideo â gweithwyr lleol yn trafod effaith y cyfnod clo

Gwyneth Davies
gan Gwyneth Davies

Mae’n flwyddyn ers dechrau’r Cyfnod Clo, ac er mwyn nodi hynny mae Clonc360 yn holi gweithwyr lleol am effaith cyfyngiadau Covid-19 arnynt yn y flwyddyn.

Kevin Jones, rheolwr Gwesty Cross Hands, Llanybydder yw’r unfed ar bymtheg i ymddangos mewn cyfres o fideos gan Clonc360.

Dweud eich dweud