19. Mrs OTT, mam Tomi – y flwyddyn a fu

Dyma’r 19eg mewn cyfres o gyfweliadau fideo â phobl leol yn trafod effaith y cyfnod clo.

Dylan Lewis
gan Dylan Lewis

Mae’n flwyddyn ers dechrau’r Cyfnod Clo, ac er mwyn nodi hynny mae Clonc360 yn holi pobl leol am effaith cyfyngiadau Covid-19 arnynt yn y flwyddyn.

Mrs OTT yw’r pedwerydd ar bymtheg i ymddangos mewn cyfres o fideos gan Clonc360.  Yn dilyn cyfweliad Gillian Elisa, penderfynodd Mrs OTT wneud ymddangosiad arbennig ar gyfer Clonc360.

 

Dweud eich dweud