Dydd Sadwrn Eisteddfod RTJ Llanbed

Dilynwch y blog byw am y diweddaraf o’r Eisteddfod.

gan Ifan Meredith

Gyda lleoliad newydd yn Neuadd Celfyddydau y Coleg, mae llwyfan Eisteddfod RTJ (Pant-y-fedwen) Llanbedr Pont Steffan yn barod am gystadlu dros ŵyl y banc.

23:17

inbound1083122311506109056

Soar Bach yn ymarfer gefn llwyfan

inbound6077481640206202545

Diolch am y croeso Steddfod Llambed! Pawb wedi joio mas draw. 

22:01

Cloi Dydd Sadwrn wrth gyd-ganu yr Anthem Genedlaethol. 

21:46

6DB31801-D349-4221-A959

Zara a Sara Elan

21:46

Pam Lai

21:44

Rhiannon a Lois yn cystadlu yn y Sgen di Dalent?

Lowri Jones
Lowri Jones

Gwych o’n nhw hefyd ??

Mae’r sylwadau wedi cau.

21:33

Llio Hledd Owen o Dreforys oedd y bardd ifanc a enillodd cystadleuaeth y Gadair o dan 25 oed heddiw.

Elain Roberts o Gei Newydd a enillodd y Tlws Ieuenctid o dan 25 oed am waith rhyddiaith.

21:31

IMG_8310Pwy sydd angen ‘Big Tribute’ Aberystwyth? Dewch i Eisteddfod Llanbed!

21:27

Bwrdd yr ysgrifennyddion

21:26

Beirniaid yn barod i gyd-feirniadu Sgen ti Dalent?

21:15

Cystadleuaeth Llefaru i gyfeiliant agored.