Noson Garolau Capel Brondeifi

Braf oedd bod yn noson garolau Capel Brondeifi a CFfI Cwmann heno.

gan Elliw Dafydd

Croeso i chi ychwanegu eich lluniau a fideos o’r noson.

21:50

IMG_8963

Côr Bytholwyrdd

IMG_8965

Côr Pam Lai?

IMG_8968

Deuawd Sara a Kees

IMG_8970

Sara Davies

Rhiannon yn arwain

Rhiannon yn arwain

Yr adloniant.

21:48

Dyma rhai o luniau a fideos dynnes i.