Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant a Chyngor Tref Llambed yn cyflwyno siec i Fanc Bwyd y Dref

Cyflwynwyd siec o £1000 yn dilyn codi arian yn Ffair Nadolig y Dref a’r Brifysgol.

gan Lowri Thomas

Ddoe fe gyflwynodd y Brifysgol a Chyngor Tref Llanbedr Pont Steffan siec o £1000 i Lampeter Food Bank / Banc Bwyd Llanbed yn dilyn Ffair Nadolig y Dref a’r Brifysgol a gynhaliwyd ar gampws Llambed yr wythnos ddiwethaf.

Diolch i bawb a gefnogodd yr achos.

Llun o’r chwith i dde: Zareen Cave a Julia Lim o Fanc Bwyd Llambed, Maer Tref Llambed Cyng. Helen Thomas, Dirprwy Faer, y Cyng. Rhys Bebb, Gwilym Dyfri Jones, Profost campysau Llambed a Chaerfyrddin, a Hazel Thomas, Cydlynydd Canolfan Tir Glas.