Blog Byw Eisteddfod CFfI Ceredigion

Y diweddaraf o ardal Clonc360 o Eisteddfod CFfI Ceredigion ar flog byw Clonc360!

gan Ifan Meredith

Mae’r amser o flwyddyn wedi dod eto i aelodau’r CFfI gamu i’r llwyfan ar gyfer cystadlaethau eisteddfod yr CFfI 2023!

Efallai bod hi’n arw ac oer tu allan ond cewch groeso cynnes wrth ddarllen y diweddaraf o glybiau Bro’r Dderi, Llanwennog, Llanddewi Brefi a Phontsian o’r Eisteddfod ar flog byw Clonc360.

Os eich bod chi’n mynychu’r eisteddfod ym Mhafiliwn Pontrhydfendigaid, cofiwch ychwanegu i’r blog byw- mae’n rhwydd!

00:46

Ar ddiwedd penwythnos o gystadlu gyda ChFfI Ceredigion hoffwn ddiolch am eich cefnogaeth i flog byw Clonc360.

Llongyfarchiadau i GFfI Felinfach am ennill Eisteddfod CFfI Ceredigion eleni. Pob lwc i bawb fydd yn cynrychioli’r sir yn gynydlaethol. 

00:42

Y sgoriau terfynol:

10. CFfI Troedyraur

8. =CFfI Llanddewi Brefi a Thalybont

7. CFfI Tregaron

5. =CFfI Trisant a Llangwyryfon

4. CFfI Mydroilyn

3. CFfI Llanwenog

2. CFfI Pontsian

1. CFfI Felinfach

00:26

Canlyniadau ola’r cystadlu:

Canlyniad Deuawd / Triawd Doniol

1. Cai ac Ioan Felinfach

2. Elen,Elin a Dafydd Troedyraur

3. Siriol, Gwenyth a Richard Pontsian

Dangos eich doniau:

1. Tregaron

2. =Llangwyryfon a Llanwenog

3. =Pontsian a Mydroilyn

Cân Gyfoes:

1. Pontsian

2. Bro’r Dderi

Côr Cymysg:

1. Felinfach

2. Pontsian

23:38

Diolch yn fawr i ti Ifan am ohebu trwy gydol y dydd. Gwerthfawrogir dy waith yn fawr iawn. 

23:27

Wrth i Eisteddfod CFfI Ceredigion ddirwyn i ben, y gystadleuaeth olaf yw’r corau ac mae yna ddau gôr yn cystadlu a’r cyntaf yw CFfI Pontsian. 

23:15

Dau sy’n cystadlu yng nghystadleuaeth y Gân Gyfoes sef Sara Davies o glwb Pontsian ac Aron Dafydd o glwb Bro’r Dderi. 

23:09


Canlyniad y Parti Unsain. Y darn gosod oedd ‘Cae o Ŷd’ ar canlyniad yw:

1. Llanwenog

2. Pontsian

3. =Troedyraur a Phenparc

22:46

Y nesaf i gystadlu yw Steffan Rees o glwb Pontsian yn gwneud stand-yp yng nghystadleuaeth ‘Dangos eich Doniau’. 

22:42

Cystadleuaeth newydd ‘Dangos eich Doniau’ yw’r nesaf ar y llwyfan a dyma Llanwenog yn canu a chwarae’r Wcwlele. 

22:30

I gloi cystadleuaeth y Ddeuawd neu Driawd Doniol yw Triawd Pontsian yn canu am raglen ‘Am Dro’ ar S4C.