Blog Byw Sioe Gorsgoch a C.Ff.I. Llanwenog

Dewch i ddilyn hanes Sioe Gorsgoch drwy gydol y dydd.

gan Elen Morgan
47652F48-C9CD-4076-AC37

Sioe Gorsgoch a C.Ff.I. Llanwenog

Dewch i ddilyn hanes Sioe Gorsgoch drwy gydol y dydd.

12:44

Mwy o luniau neithiwr. 

21:44

Elin yn cadw’r plant bach (a rhai mawr!) Yn hapus. Mae’r Rasio newydd ddechrau!

17:23

B7220F11-8409-4EF2-BE5A
799C8476-E112-4CE6-B0C2

Cofiwch am Yr adloniant heno.

17:17

Enillwyr y sioe gyda’u gwobrau. Llongyfarchiadau iddynt. 

17:14

Llywyddion y dydd Mr Gary a Mrs Elin Watkins.

17:12

E8C52EAD-6DF8-44F2-9EF3

Buddugwyr y dosbarthiadau cynradd. 
Bl.3-6 Lisa Thomas

Bl.2 ac iau Trefor Hatcher Davies. 

 Llongyfarchiadau i Ysgol Dyffryn Cledlyn am ennill  y darian Her yn Yr adran arlunio.

17:02

B5F9CAB6-81AF-43FD-91C2
EDAF75A5-0B31-4416-8F9F
4C8AADAA-7D3A-403C-9063
C0D1A420-F2C1-4CB1-8B59
082A48F6-0554-4A3F-9DE1
162F5222-BFDD-4497-B5C6

Rhai o ganlyniadau’r babell. 

16:49

B83EF756-B7BA-4CF4-8D98

Rhai o luniau y sioe gwn am 11:00 bore ma. 

16:44

Rhai o dractorau a fu ar y daith  hen beiriannau bore ma. Llongyfarchiadau i Sion Thomas a enillodd y wobr am y dractor orau. 

16:36

Cynnyrch a chystadlu arbennig yn y babell heddiw.