Eisteddfod Capel y Groes 2024

Yr holl ganlyniadau a’r newyddion diweddara’ o Eisteddfod Capel y Groes

gan Luned Mair

Croeso i flog byw Eisteddfod Capel y Groes 2024! Bydd yr eisteddfod yn dechrau am 1:30 y.p. felly ymunwch â ni i gael yr holl ganlyniadau!

22:42

IMG_0129

Hanna Sisto, Gorsgoch yn ennill Cwpan sialens parhaol i’r plentyn mwyaf addawol yn y cystadlaethau cyfyngedig. 

22:39

Ysgol Sul Brynhafod yn ennill y Parti Canu.

22:38

IMG_0139

Trefor Hatcher Davies yn ennill Tarian Sialens Barhaol Sefydliad y Merched Llanwnnen i’r darn Celf Cynradd Orau. 

22:35

Manon yn cyflwyno tusw o flodau i’r Llywydd sef Mrs Enfys Llwyd. 

22:34

IMG_0189

Lluniau o’r Seremoni. 
Llongyfarchiadau i Elin Williams o Dregaron. 

21:35

A dyna ddiwedd y cystadlu! Diolch o galon i bawb wnaeth gystadlu a phawb a ddaeth i gefnogi. Tua 50 o weithiau celf, tua 100 o eitemau llwyfan a dros 150 o ddarnau llenyddol. 

Welwn ni chi flwyddyn nesa’!

21:29

Canu Emyn Agored

1af Sioned Howells

2il Osian Jenkins

3ydd Ifan Meredith

Her Adroddiad

1af Sioned Howells

2il Carol Davies

3ydd Maria Evans

Unawd o Sioe Gerdd

1af Sioned Howells

2il Osian Jenkins

Her Unawd

1af Sioned Howells

21:22

Adrodd 12-16 oed

1af Mari Williams

2il Magw Thomas

3ydd Awen Davies

Unawd 16-21 oed

1af Ifan Meredith

2il Osian Jenkins

Adrodd 16-21 oed

1af Elin Williams

20:52

Gorffen Limrig

1af Enfys Hatcher Davies, Llanddewi Brefi

Brysneges neu Neges

1af Megan Richards, Aberaeron

Hysbyseb

1af Megan Richards, Aberaeron

20:34

Unawd 12-16 oed

1af Mari Gwenllian Evans

2il Awen Davies