Betsan Jones

Betsan Jones

Llanllwni

Sioe CFfI Llanllwni

Betsan Jones

Adroddiad a chanlyniadau’r sioe lwyddiannus a gynhaliwyd ar gaeau Abercwm ar ddiwedd Awst.