Croeso i ymwelwyr eto yng Nghartref Gofal Preswyl Hafan Deg

Bydd teuluoedd a ffrindiau yn gallu ymweld â’u hanwyliaid unwaith eto yng Nghartref Gofal Preswyl Hafan Deg, Llambed.

Siwan Richards
gan Siwan Richards

Mae preswylwyr cartrefi Cyngor Sir Ceredigion yn edrych ymlaen at groesawu teuluoedd a ffrindiau. Mae’r Cyngor yn sicrhau bod cartrefi gofal yn ailagor yn araf ac yn ddiogel drwy alluogi ymweliadau wedi’u trefnu.

O ddydd Llun 27 Gorffennaf ymlaen, bydd teuluoedd a ffrindiau yn gallu ymweld yn yr awyr agored.  

Dyma’r cartrefi gofal preswyl dan sylw:


• Cartref Gofal Preswyl Bryntirion, Tregaron; 


• Cartref Gofal Preswyl Tregerddan, Bow Street; 


• Cartref Gofal Preswyl Min Y Môr, Aberaeron; 


• Cartref Gofal Preswyl Hafan Deg, Llanbedr Pont Steffan; 


• Cartref Gofal Preswyl Yr Hafod, Aberteifi. 


Sut i archebu ymweliad?

Gellir trefnu slotiau 30 munud o hyd o ddydd Gwener 24 Gorffennaf ymlaen drwy gysylltu â Chanolfan Cyswllt Cwsmeriaid Clic Ceredigion ar 01545 570881 neu drwy clic@ceredigion.gov.uk

Bydd uchafswm o 2 aelod o deulu o’r un aelwyd yn gallu ymweld ar un adeg. Dim ond un slot y caniateir i deulu/ffrindiau pob preswylydd ei archebu er mwyn sicrhau bod pob preswylydd yn cael cyfle i gael ymweliad. Os oes apwyntiadau ychwanegol ar gael, gall y gwasanaeth adolygu hyn.

Anogir teuluoedd a ffrindiau sy’n dymuno trefnu ymweliad i beidio â chysylltu â’r cartref yn uniongyrchol. Mae staff y cartrefi yn sicrhau bod gofal yn parhau i gael ei ddarparu’n ddiogel i’r preswylwyr ac nid ydynt yn gallu trefnu’r ymweliadau.

Er mwyn gallu cynnal ymweliadau mewn ffordd ddiogel y gellir ei rheoli, mae canllawiau clir ar waith i’w dilyn. Mae’r protocolau hyn yn cynnal lles a diogelwch y preswylwyr, y staff a’r ymwelwyr wrth ailagor i ymwelwyr.

Mae slotiau ar gael ar sail y cyntaf i’r felin. Ni chaniateir ymweliadau heb drefnu ymlaen llaw gyda Chanolfan Cyswllt Cwsmeriaid Clic Ceredigion.

Dweud eich dweud