Dydd Gwener o Faes yr Eisteddfod

Ar ddiwrnod seremoni’r Cadeirio, dilynwch y cyfan yn fywar y blog byw yma.

gan Ifan Meredith

Ymunwch gyda ni ar faes y brifwyl yn Nhregaron ac os ydych yma, ychwanegwch eich lluniau a’ch fideos o’r dydd.

12:19

Tawelwch y Maes Carafanau wrth iddi nosi.

12:15

Papur Wal ar Lwyfan y Maes.

12:12

Bwrlwm Llwyfan y Maes.

22:23

Yr Ods yn cloi Nos Wener ar Lwyfan y Maes. 

21:38

Y prysurdeb ym mar Parry Williams ar y Maes heno..

21:37

Llongyfarchiadau i Sarn Helen ar ennill y Côr Llefaru. 

20:15

Côr Llefaru Sarn Helen yn cystadlu

18:14

Band Pres Llareggub yn diddanu tu allan stondin Prifysgol Bangor.

17:43

Y dyrfa yn gwylio’r cadeirio yn y Pentref Bwyd.

17:38

Al Lewis ar Lwyfan y Maes.