Dydd Gwener o Faes yr Eisteddfod

Ar ddiwrnod seremoni’r Cadeirio, dilynwch y cyfan yn fywar y blog byw yma.

gan Ifan Meredith

Ymunwch gyda ni ar faes y brifwyl yn Nhregaron ac os ydych yma, ychwanegwch eich lluniau a’ch fideos o’r dydd.

17:14

Canŵt Gwirion neu Llŷr Gwyn Lewis o Gaernarfon yw enillydd y Gadair yn Eisteddfod Ceredigion 2022 wedi canmoliaeth gan y beirniaid am safon uchel y gystadleuaeth a gaeth 14 o ymgeisiadau.

16:41

Bron yn barod i ddechrau Prif Seremobi’r dydd, y Cadeirio. Gyda teilyngdod ym mhob un o’r Prif Seremonïau hyd yma, a fydd teilyngdod heddiw tybed?

16:40

Emyr Llewelyn a Carol Davies yng nghwmni Ysgol Cerdd Ceredigion ac Islwyn Evans a’u cyflwyniad am Idwal Jones yn Encore prynhawn ma.

15:34

Ciw i fynd mewn i wylio Seremoni Cadeirio. 

14:28

Welsh of the Welsh End yn perfformio ar Lwyfan y Maes.

13:55

Aled Wyn Thomas, Llanwnnen yn cystadlu yn yr Unawd Tenor. 

13:54

Parti Staff Ysgol Bro Teifi wedi cystadlu yn y gystadleuaeth Parti Alaw Werin. 

13:28

Linda Griffiths ym Maes D.

13:23

Y Tŷ Gwerin dan ei sang ar gyfer Bois y Gilfach a Dewi Pws a deunydd ysgafn Jacob Davies.

12:39

Sgwrs cyflym gyda Mary ar ôl cael ei hurddo i Orsedd Cymru.