Y Drindod Dewi Sant yn dathlu llwyddiant myfyrwyr yn Seremoni Graddio Llambed

Lowri Thomas

Y campws yn llawn cyffro wrth i fyfyrwyr Ddosbarth 2024 ddathlu eu gradd

Dathlu wrth i safle saff symudol newydd gael eu lansio ar gyfer pobl ifanc Ceredigion

Becca Head

Mae Llyw a Byw yn brosiect newydd ac arloesol i gefnogi iechyd meddwl a llesiant.

Dathlu Llwyddiant Myfyrwyr: Rachael Bone yn graddio o Gampws Llambed

Lowri Thomas

Rachael wedi cwblhau ei gradd mewn Gwareiddiadau Hynafol yn llwyddiannus

Mae Stage Goat mewn partneriaeth ag Area 43 yn agor Caffi Ieuenctid yn Llanbed

Becca Head

Mae’r partneriaeth yn dathlu ar ôl derbyn £500k o’r loteri genedlaethol.

Kerry Philps yn Canmol Y Drindod Dewi Sant am Brofiad Addysgol Trawsnewidiol

Lowri Thomas

Dathlu llwyddiannau Kerry Philps, a raddiodd o raglen Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol campws Llambed

Penblwydd Prosiect Bwyd Cymunedol Llanbed

Jane Rimmer

Dathlu blwyddyn ers bod yn Minds Eye

PCYDDS yn Dathlu Llwyddiannau enillydd gwobr Archaeoleg E.R Pritchard

Lowri Thomas

Isaac Law, sy’n graddio gyda gradd mewn Archaeoleg o gampws Llambed.

Cyflwyno Cymru i’r Caribî: Taith cyfnewid diwylliannol Xion

Lowri Thomas

Xion Da Breo yn dathlu’r haf hwn, gan nodi penllanw taith ryfeddol a ddechreuodd 2 flynedd yn ôl

Eisteddfod RTJ – rhestr cystadlaethau

Delyth Morgans Phillips

Rhestr o gystadlaethau Eisteddfod Rhys Thomas James, Pantyfedwen
64A2FCCC-01F9-4F0D-A0BE-D90906CE72FA

Cynghorwyr yn gwrthod argymhellion Swyddogion Cynllunio

Ifan Meredith

Mae Pwyllgor Cynllunio Cyngor Sir Ceredigion wedi croesawu cais i adeiladu archfarchnad yn Llanbed.