Noson Garolau Capel Brondeifi

Braf oedd bod yn noson garolau Capel Brondeifi a CFfI Cwmann heno.

gan Elliw Dafydd

Croeso i chi ychwanegu eich lluniau a fideos o’r noson.

23:08

076FC77F-7B92-40BE-9FD0
0FB7452B-3D39-4EBA-B0CC

Aelodau CFfI Cwmann yn cyhoeddi Carolau. Profiad arbennig iddynt.

22:48

Lluniau Côr Bytholwyrdd, Pam Lai?, Sara a Kees a Sara.

22:01

Deuawd Sara Davies a Kees Huysmans (Suai’r Gwynt) ynghŷd ag unawd Sara Davies (Un Seren). 

22:00

Sara’n canu Un Seren gan Delwyn Siôn

21:56

Corau Pam Lai? a Bytholwyrdd. 

21:50

IMG_8963

Côr Bytholwyrdd

IMG_8965

Côr Pam Lai?

IMG_8968

Deuawd Sara a Kees

IMG_8970

Sara Davies

Rhiannon yn arwain

Rhiannon yn arwain

Yr adloniant.

21:48

Dyma rhai o luniau a fideos dynnes i.