Twynog Davies

Twynog Davies

360 Clonc360

Cau lens y camera am y tro olaf

Y Ffotograffydd Tim Jones yn rhoi'r gorau i dynnu lluniau

#AtgofLlanbed – Hwyl y Cystadlu

Atgofion Twynog Davies fel Cadeirydd Pwyllgor Cerdd Eisteddfod Llanbed am tua 28 mlynedd.

#AtgofGen Cymanfa Ganu Eisteddfod Genedlaethol 1984

Ailddarlledir y Gymanfa ar Ganiadaeth y Cysegr BBC Radio Cymru wythnos nesaf.

Cymro’n ceisio curo’r Coronafeirws

Gwyddonydd disglair o Lanbed a orchfygodd Feirws Sars wedi derbyn nawdd gan brif weinidog Canada.
Bethan Phillips. Llun gan Ceris Lodwick.

Cofio Bethan Phillips

Prynhawn ‘ma, bydd Gwasanaeth Coffa Bethan Phillips yng Nghapel Shiloh Llanbed.

Dawn arbennig Bethan Phillips

Dyma’r ail waith i Gymdeithas Ddiwylliadol Shiloh a Soar, Llanbed drefnu cyfarfod i fwynhau …