Gethin Morgan

Gethin Morgan

Caernarfon

IMG_1677

Newid lleoliad munud olaf i’r Sioe Feirch

Gethin Morgan

Dros y penwythnos, cynhaliwyd Sioe Feirch Llambed ar ôl dwy flynedd o doriad oherwydd y firws.

Colled ym myd y Merlod a’r Cobiau eleni eto

Gethin Morgan

Sioe Feirch Llambed – un o brif sioeau’r flwyddyn ym myd y Cobiau ond, beth yw’r hanes? 

Llefydd bwyta i fyfyrwyr Rhyng-Gol

Gethin Morgan

Dros y penwythnos, bydd tyrfa o fyfyrwyr Cymraeg Prifysgolion Cymru yn heidio i Lanbedr Pont …

Llwyddiant Sioe Feirch Llambed

Gethin Morgan

Cynhaliwyd Sioe Feirch Llambed eleni ar ddydd Sadwrn yr 22ain o Ebrill yng nghaeau Llanllyr, …
Y cystadlu yn y Sioe Swclod

Sioe swclod Ceredigion

Gethin Morgan

Nos Wener 18 Medi cynhaliwyd Sioe Swclod Cymdeithas Merlod Mynydd a Chobiau Cymreig Ceredigion.

Tîm Swyddogion Newydd Ysgol Bro Pedr

Gethin Morgan

Yn ystod yr wythnos ddiwethaf, mae tîm newydd o Swyddogion Ysgol Bro Pedr wedi cael ei apwyntio.

Tîm Swyddogion Bro Pedr

Gethin Morgan

  Mae bron blwyddyn wedi mynd ers i ni’n chwech cael ein hethol fel Tîm Swyddogion Ysgol Bro …

Sioe Feirch Llambed

Gethin Morgan

Sefydlwyd Sioe Feirch Llambed yn 1962 er mwyn osgoi beirniaid yn gorfod teithio dros Gymru i …