Owain Davies

Owain Davies

360 Clonc360
Ysgol Llanllwni ym 1913..............

Hanes Ysgol Llanllwni sy’n 150 oed

Yn ystod yr wythnos hon bydd disgyblion Ysgol  Llanllwni yn nodi canrif a hanner o fodolaeth yr ysgol. Carnif a hanner o addysg a mwy!

Lansio Cyfrol ‘Myfyrdodau Pysgotwr’ yn Llanllwni

Nos Fawrth y 12fed o Chwefror, 2019 cafwyd noson i’w chofio yn Ystafell yr Eglwys, Llanllwni pan …

Cymanfa Llanllwni yn codi’r to gan godi arian at y Sioe Fawr

Dathlwyd y Pasg mewn steil gyda ni yng Nghapel Nonni; codwyd arian i’r sioe a phawb yn …