Owain Davies

Owain Davies

C.Ff.I. Llanllwni’n cefnogi elusennau’n hael

Owain Davies

Aelodau Clwb Fferrmwyr Ifanc Llanllwni’n cyflwyno dros £11,500 i achosion da.
C.FF.I.-Llanllwni-Eisteddfod-23

Llwyddiant Eisteddfodol i C.Ff.I. Llanllwni

Owain Davies

Aelodau Clybiau Ffermywr Ifanc lleol yn cystadlu yn Eisteddfod Sir Gaerfyrddin yn ddiweddar
Enillwyr, Llywyddion a Chadeirydd Sioe C.Ff.I. Llanllwni

Sioe C.Ff.I. Llanllwni 2023

Owain Davies

Cafwyd diwrnod llwyddiannus yn Sioe C.Ff.I. Llanllwni
Te prynhawn ac arddangosfa'n dathlu 80 mlynedd ers sefydlu C.Ff.I. Llanllwni

Clwb Ffermwyr Ieuanc Llanllwni’n Dathlu’r 80

Owain Davies

Cynhaliodd aelodau C.Ff.I. Llanllwni De Prynhawn ac Arddangosfa i nodi pen-blwydd y clwb yn 80.
20230108_160404

Traddodiad y Plygain yn fyw yn Eglwysi’r fro

Owain Davies

Prynhawn Sul Ionawr yr 8fed daeth Eglwysi’r fro at ei gilydd ar gyfer gwasanaeth o ganu Plygain.
Aelodau ac arweinydd CFFI Llanllwni bu ar y daith

Her Seiclo’r 75 CFfI Sir Gaerfyrddin

Owain Davies

Bu aelodau C.Ff.I. lleol ar eu beiciau ar gyfer achosion da. 
Eglwys St. Luc/ St Llonio, Llanllwni

Y Frenhines yn Anrhydeddu Aelod Gweithgar yn Eglwys Llanllwni

Owain Davies

Mae Janet Howells wedi derbyn arian arbennig gan y Frenhines am ei gwaith i’r Eglwys yn Llanllwni.
Ysgol Llanllwni ym 1913..............

Hanes Ysgol Llanllwni sy’n 150 oed

Owain Davies

Yn ystod yr wythnos hon bydd disgyblion Ysgol  Llanllwni yn nodi canrif a hanner o fodolaeth yr ysgol. Carnif a hanner o addysg a mwy!

Lansio Cyfrol ‘Myfyrdodau Pysgotwr’ yn Llanllwni

Owain Davies

Nos Fawrth y 12fed o Chwefror, 2019 cafwyd noson i’w chofio yn Ystafell yr Eglwys, Llanllwni pan …

Cymanfa Llanllwni yn codi’r to gan godi arian at y Sioe Fawr

Owain Davies

Dathlwyd y Pasg mewn steil gyda ni yng Nghapel Nonni; codwyd arian i’r sioe a phawb yn …