Sian Roberts-Jones

Sian Roberts-Jones

Carnifal a Mabolgampau Cwmann 2019

Sian Roberts-Jones

Ar Ddydd Sadwrn, 25ain o Fai, cynhaliwyd carnifal a mabolgampau blynyddol y pentref.

Cyfle i fod yn Llysgenhadon Ifanc Pentref Cwmann

Sian Roberts-Jones

Ydych chi’n berson ifanc sy’n byw ym mhentref Cwmann a’r cylch?

Carnifal Cwmann 2017

Sian Roberts-Jones

Ar Ddydd Sadwrn, 27ain o Fai cynhaliwyd Carnifal a mabolgampau blynyddol Cwmann ar gae’r pentref.
Y disgyblion yn diddanu

Agoriad Swyddogol adeilad newydd Ysgol Carreg Hirfaen

Sian Roberts-Jones

Roedd yr haul yn tywynnu ar ddydd Gwener yr wythfed o Orffennaf, pan agorwyd adeilad newydd Ysgol …
Y Frenhines a'i Gosgordd

Carnifal Cwmann 2016

Sian Roberts-Jones

Ar brynhawn Sadwrn heulog yr 28ain o Fai, cynhaliwyd Carnifal blynyddol pentref Cwmann a hynny ar …
Y plant yn dechrau rhedeg

Ras Fynydd Sarn Helen 2016

Sian Roberts-Jones

Roedd yr awyr yn glir a’r tywydd yn ffafriol iawn ar gyfer Ras fynydd Sarn Helen eleni ar Fai …

Great North Run

Sian Roberts-Jones

Ar Ddydd Sul, Medi 13eg roedd tua 57 mil o redwyr yn llenwi strydoedd Newcastle Upon Tyne wrth …
Y Gosgordd

Carnifal a Mabolgampau Cwmann

Sian Roberts-Jones

Ar brynhawn godidog ar Fai 23ain, cynhaliwyd Carnifal a mabolgampau Cwmann ar gae’r pentref.  …

Teifi 10 – Clwb Rhedeg Sarn Helen

Sian Roberts-Jones

Ras Teifi 10 Ar brynhawn Sul y Pasg heulog, Ebrill y 5ed, daeth torf o 125 o redwyr i redeg ras …