Clonc360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol Llanbed a’r cylch

47,000 wedi gwylio Sioe Ffasiwn a Lamb Roast Alltyblaca!

Ymateb anhygoel i fideo Slaycorp, a chyfle i gwmnioedd hysbysebu yn yr un nesaf.

#AtgofGen “Bwlch ni ddangosai lle bu”

Teimlad o falchder a gwacter wedi wythnos Eisteddfod Genedlaethol Llanbedr Pont Steffan a'r fro 1984

Chwip o Farchnad Da Stôr yn Llanybydder

550 o dda ym Mart Llanybydder a thorri pob record o ran prisau.

#AtgofGen Dydd Sadwrn olaf y cystadlu yn Eisteddfod Genedlaethol Llanbedr Pont Steffan a’r fro 1984

Papur Bro Clonc yn adrodd am fenyw yn sownd yng nghefn y Pafiliwn a honiadau am aflonyddu rhywiol.

Gwerthwr tai wedi gwerthu rhwng 90 a 95 o dai mewn mis

Y “cyfnod gorau” mae Morgan & Davies wedi'i gael

#AtgofGen Ymgyrchwyr Gwrth-niwclear yn amgylchu’r Pafiliwn ar ddiwrnod Seremoni Cymru a’r Byd

Uchafbwyntiau Dydd Gwener Eisteddfod Genedlaethol Llanbedr Pont Steffan a'r fro 1984.

#AtgofGen Dydd Iau siomedig yn Eisteddfod Genedlaethol Llanbedr Pont Steffan a’r fro 1984

4 ymgeisydd yn unig i’r gadair a cham i Gôr yr Eisteddfod ond enillydd lleol i Wobr Osborne Roberts.

Poblogaidd wythnos hon

#AtgofGen Dydd Mercher braf yn Eisteddfod Genedlaethol Llanbed ond mwy o brotestio

Streic y glowyr a Chwotâu llaeth yn cael sylw a Geraint Howells yn dweud y dylem wrando ar yr ifanc.

Prifysgol y Drindod Dewi Sant i gydweithio ag archfarchnad Aldi ar academi bwyd

"Cyfle i ddatblygu gweledigaeth gyffrous ar gyfer Llambed a’r cyffiniau,” meddai'r Brifysgol

Y Brifysgol yn trafod gydag Aldi am ddatblygu Caeau Chwarae Pontfaen

Codi archfarchnad, sefydlu pentref bwyd, adnewyddu’r pafiliwn criced a chadw rhan o’r cae chwarae.

#AtgofGen Coroni Ffermwr a chyfaill ysgol yr Archdderwydd ar y Dydd Mawrth yn Llanbed

Diwrnod y Coroni, cyhoeddi Clonc a gwobrau i Timothy Evans a Meinir Dwynant yn Eisteddfod 1984

#AtgofGen Seremoni arbrofol Tlws y Ddrama ond protestiadau ac ymgyrchoedd ar y Maes

Cymdeithas yr Iaith a Streic y Glowyr yn cael sylw ar Faes Eisteddfod 1984 ar y dydd Llun.

Swyddogion Ysgol Bro Pedr 2020-2021

Cyflwyno Swyddogion newydd Ysgol Bro Pedr ar gyfer 2020-2021.

#AtgofGen Dydd Sul Steddfodol Prysur a Safonol

Ymarfer, ymarfer, ymarfer, dau wasanaeth a chyngerdd ar ddydd Sul Eisteddfod Genedlaethol 1984.

Deiseb arlein er mwyn achub buddiannau Coleg Llanbed

Llai o gyrsiau, llai o staff a gwerthu eiddo, ydych chi yn poeni am ddyfodol y coleg?

#AtgofGen Y Babell Ieuenctid yn anniogel a diwrnod y Bandiau Pres yn Llanbed!

Uchafbwyntiau diwrnod cyntaf Eisteddfod Genedlaethol Llanbedr Pont Steffan a'r fro 1984.

#AtgofGen Busnes sychedig oedd ‘steddfota ym 1984!

Ble oedd mynd am beint adeg Eisteddfod Genedlaethol Llanbed gyda'r rheol dim alcohol ar y maes?

#AtgofGen Paratoi ar gyfer Gŵyl Genedlaethol mewn Tref Fach

Braslun o hanes paratoadau Eisteddfod Genedlaethol Llanbedr Pont Steffan a'r fro 1984.

Rhythwyn wedi codi dros £50,000

“Rwy’n ffodus fy mod i mewn iechyd eithaf da, yn weddol gryf ac rwy’n bwyta fel ceffyl"

Cynaliadwyedd ar fferm Beilibedw Llanwenog

Recordiad o Emyr Jones ar gyfer y Sioe Rithiol.